ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง และ ประดับยนต์ สินเชื่อรถยนต์

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

  คุณสมบัติ ที่ขอสินเชื่อง่ายๆ  


1. ไม่ติดแบล๊คลิส หรือ บูโรล่าช้า หรือ ต้องเคยมีประวัติผ่อนสินเชื่อเกิน 1 ปี (ผ่อนตรง)

2. พนักงานเงินเดือน รับเงินผ่านสลิป/ ผ่านทางธนาคาร / ถ้ารับเงินสด ( ต้องมีประกันสังคม )

3. กรณีไม่เคยมีสินเชื่ออะไรมาก่อน อาจต้องใช้เงินออกรถมากกว่า ลูกค้าที่มีสินเชื่อผ่อนดีและต้องหาคนค้ำสำรองไว้ 1 คน (คนค้ำติดแบลคลิสได้)

4. ต้องมีรายได้เกิน 2 เท่าของค่างวด แต่ ถ้าไม่ถึง ต้องมีคนกู้ร่วม เช่น พ่อแม่ , พี่น้อง, สามี+ภรรยา 

5.ลูกค้าที่มีเครดิตดี ส่งตรงตลอด ผ่านง่ายสุดๆ ค่ะ

6. กรุณาแจ้งภาระค่างวดผ่อนสินเชื่อปัจจุบัน โดยละเอียด และประวัติผ่อนชำระในอดีต เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ

7. อาชีพค้าขาย/ ธุระกิจส่วนตัว ต้องมีหน้าร้าน หรือ เอกสารที่ตรวจสอบรายได้ ได้ เช่น สัญญาเช่า,ใบเสร็จ, 50 ทวิ,สัญญาว่าจ้าง ,ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์,เอกสารรับรองอาชีพ ต่างๆๆ

8. ลูกค้าที่ติดแบคลิต ก็ซื้อได้
(car) ต้องมีรายได้เกิน 2 เท่าของค่างวด
(car) ต้องมีเงินดาวน์อย่างน้อย 25% ขึ้นไป (ของยอดจัด)
(car) ต้องมีคนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านหรือคนซื้อที่เป็นเจ้าบ้าน


----

  1. Most Recent

Follow Us

Please include additional messages to us here.